Το κατασκευή ιστοσελίδων .net είναι μία ιστοσελίδα που σαν σκοπό έχει να σας προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες δυνατότητες που σας παρέχουν οι δυναμικές ιστοσελίδες και τα eshop.

Μέσα από το κατασκευή ιστοσελίδων θα γνωρίσετε όλες τις εργασίες που πρέπει να κάνει ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας σας έτσι ώστε να έχετε τη μέγιστη δυνατή απόδοση και καταξίωση της ιστοσελίδας σας στο internet.

Το κατασκευή ιστοσελίδων .net είναι χωρισμένο στις εξής θεματικές ενότητες: κατασκευή ιστοσελίδων, βελτιστοποίηση  ιστοσελίδων, συντήρηση ιστοσελίδων και κόστος ιστοσελίδων και στη συνέχεια σε ενημερωτικές σελίδες.

Το κατασκευή ιστοσελίδων .net είναι μία προωθητική ενέργεια της Madlink.

κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Domain name ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε για το Domain name της ιστοσελίδας σας

Το domain name της ιστοσελίδας (στα Ελληνικά: όνομα χώρου ή τομέα ή περιοχής) είναι το μοναδικό όνομα στο internet που χαρακτηρίζει την διεύθυνση της ιστοσελίδας. Το domain name της ιστοσελίδας έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην παρουσία της στο internet…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Φιλοξενία ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας σας

Φιλοξενία ιστοσελίδας είναι η παροχή χώρου και σύνδεσης στα αρχεία της ιστοσελίδας σε εξειδικευμένο web server. Η φιλοξενία της ιστοσελίδας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παρουσία της στο internet γιατί επηρεάζει την ταχύτητα απόκρισης της, τη διαθεσιμότητα της αλλά και την ασφάλεια της…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της ιστοσελίδα σας

Ανάπτυξη ιστοσελίδων είναι η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού παρουσίασης περιεχομένου σε συγκεκριμένο domain. Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας περιλαμβάνει την ανάπτυξη των λειτουργιών παρουσίασης, των λογικών δομών καθώς και των γραφικών και των κειμένων που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Δομή ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε για την δομή των ιστοσελίδων

Η ιεράρχηση των σελίδων (pages) και του δυναμικά αναπτυσσόμενου υλικού (posts, products, categories), καθώς και οι ενεργές συνδέσεις μεταξύ αυτών, θεωρούνται ως “δομή της ιστοσελίδας”…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Περιεχόμενο ιστοσελίδων είναι το ψηφιακό υλικό παρουσίασης που περιέχει η ιστοσελίδα. Ως περιεχόμενο ορίζονται τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα έγγραφα, τα video καθώς και κάθε ψηφιακό αρχείο που ανεβαίνει στην ιστοσελίδα…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Ιστοσελίδα και εργασίες SEO

Ενημερωθείτε για τις εργασίες που κάνουν την ιστοσελίδας σας φιλική στις μηχανές αναζήτησης

Σαν SEO (Search Engine Optimization) ορίζουμε τις εργασίες που γίνονται σε μία ιστοσελίδα για την καλύτερη ανάδειξη της στις μηχανές αναζήτησης. Στη σύγχρονη τάξη πραγμάτων του web, η πλοήγηση στο ίντερνετ χαίρει βαριάς υποβοήθησης από κάθε είδους μηχανής αναζήτησης.…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Σύνδεση ιστοσελίδας με τα Social Media

Ενημερωθείτε για τη σύνδεση της ιστοσελίδας σας με τα social media

Με τον όρο social media αναφερόμαστε στα μέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων όπως το Facebook, το Twitter και πολλές ακόμα, που χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών αλλά και τη δημιουργία περιεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Μαζική αποστολή emails και newsletters

Ενημερωθείτε για την μαζική αποστολή emails και newsletters από τηv ιστοσελίδα σας

Οι σύγχρονες ιστοσελίδες παρέχουν την δυνατότητα για μαζική αποστολή emails σε μεγάλο αριθμό παραληπτών.
Με τη μαζική αποστολή emails και newsletters έχετε τη δυνατότητα να κρατάτε συνεχώς ενημερωμένους τους φίλους της ιστοσελίδας σας και του eshop σας με τη δραστηριότητα της…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Προώθηση ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε για την προώθηση των ιστοσελίδων

Η προώθηση της ιστοσελίδας σας έχει σαν σκοπό έχουν την διαφημιστική προβολή της και την μεγιστοποίηση της επισκεψιμότητα της. Όλες οι εργασίες που αφορούν την προώθηση της ιστοσελίδας μέσα από διαφημιστικές καμπάνιες και μέσα από καταχωρήσεις σε καταλόγους πρέπει να ξεκινάνε μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της ιστοσελίδας. Η προώθηση της ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοσή της στο ελάχιστο δυνατό κόστος…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Στατιστικά ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρακολουθείτε στην ιστοσελίδας σας.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της ιστοσελίδας μπορούμε να παρακολουθούμε τα στατιστικά στοιχεία που παράγονται από την επισκεψιμότητα της.Η παραγωγή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ιστοσελίδας πρέπει να είναι τακτική και θα πρέπει τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τα δεδομένα της να μας βοηθούν στις αποφάσεις που λαμβάνουμε για την κατεύθυνσή της…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Ενημέρωση ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε για τη συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδα σας με νέο υλικό.

Ενημέρωση ιστοσελίδας είναι η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου της . Η ανανέωση αφορά νέο υλικό αλλά και επικαιροποίηση του υπάρχοντος. Ανάλογα με την κατηγορία της ιστοσελίδας διαφοροποιείται η περιοδικότητα της ενημέρωσης, έτσι ένα blog site έχει ανάγκη από καθημερινή ενημέρωση ενώ ένα site παρουσίας – προβολής έχει ανάγκη από λιγότερο συχνή ενημέρωση…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Εποπτεία ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε για την τεχνική ενημέρωση και εποπτεία της από τηv ιστοσελίδα σας μετά την παράδοσή της

Μετά την κατασκευή της και όσο είναι λειτουργική θα πρέπει να υπάρχει συνεχής και επισταμένη εποπτεία για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Η εποπτεία της ιστοσελίδας δεν πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και του eshop, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος των αναβαθμίσεων του cms αλλά και των plugins. Θα πρέπει ακόμη ο διαχειριστής να είναι συνεχώς ενήμερος για θέματα ασφαλείας που αφορούν την ιστοσελίδα ή το eshop που εποπτεύεις…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Ανάλυση κόστους ιστοσελίδας

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το κόστος κατασκευής και ανάπτυξης ιστοσελίδων και e-shop.

Ο παράγοντας κόστος ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μειωμένος στο λόγο απόδοση / κόστος, έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση στο ελάχιστο κόστος. Θα πρέπει ακόμη όμως να δοθεί προσοχή σε κατασκευαστές που μέσα από ένα πολύ μειωμένο κόστος παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες….

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Κόστος ιστοσελίδας

Κόστος ιστοσελίδων στη Madlink.

Η Madlink σας παρουσιάζει αναλυτικά το κόστος κατασκευής, βελτιστοποίησης και συντήρησης της ιστοσελίδας σας έτσι ώστε να έχετε μία ξεκάθαρη και σφαιρική εικόνα υπηρεσιών που σας χρεώνουμε. Στη Madlink προσφέρουμε τις περισσότερες δυνατότητες ανά πακέτο προσφοράς στην χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό…

Ενημέρωση
κατασκευή ιστοσελίδων αθήνα

Κόστος eshop

Κόστος e-shop στη Madlink

Η Madlink σας παρουσιάζει αναλυτικά το κόστος κατασκευής, βελτιστοποίησης και συντήρησης του e-shop σας έτσι ώστε να έχετε μία ξεκάθαρη και σφαιρική εικόνα υπηρεσιών που σας χρεώνουμε. Στη Madlink προσφέρουμε τις περισσότερες δυνατότητες ανά πακέτο προσφοράς στην χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό…

Ενημέρωση