Μαζική αποστολή emails και newsletters

Οι σύγχρονες ιστοσελίδες παρέχουν την δυνατότητα για μαζική αποστολή emails σε μεγάλο αριθμό παραληπτών. 

Με τη μαζική αποστολή emails και newsletters έχετε τη δυνατότητα να κρατάτε συνεχώς ενημερωμένους τους φίλους της ιστοσελίδας σας και του eshop σας με τη δραστηριότητα της. 

Η μαζική αποστολή emails και newsletters μας δίνει τις καλύτερες δυνατότητες στοχευμένης επικοινωνίας με τους φίλους της σελίδας μας. Ένα ακόμη όφελος που έχουμε είναι η αύξηση των επισκεπτών της σελίδας μας με την λογική των backlinks που πρέπει να υπάρχουν στο email. Ένα ποιοτικό και σωστά στοχευμένο newsletter θα κορυφώσει την εμπιστοσύνη των φίλων της ιστοσελίδας μας για τις ενημερώσεις ή παροχών που προσφέρει. Με την μαζική αποστολή emails μπορούμε ακόμη να ενημερώσουμε τους φίλους της σελίδας μας ή του eshop μας για νέα προιόντα ή υπηρεσίες καθώς και για πιθανές νέες προσφορές.

Τα τελευταία χρόνια η πληθώρα των κακών ενημερωτικών emails (spam) έχει υποχρεώσει τους αποστολείς emails να ακολουθούν πολύ αυστηρούς κανόνες. Η παραβίαση αυτών των κανόνων μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την εικόνα και τη λειτουργικότητα του domain μας.


Τα ΝΑΙ και ΟΧΙ στην μαζική αποστολή emails.

 • Η αποστολή emails σε παραλήπτες που δεν έχουν πιστοποιηθεί με κάποιο τρόπο στην ιστοσελίδα μας ή στις υπηρεσίες μας.
 • Η αποστολή emails που περιέχουν ενσωματομένες εικόνες ή συνημμένα αρχεία.
 • Η μαζική αποστολή emails από local client λογισμικό
 • Η αποστολή πρέπει να είναι προσωποποιημένη και όχι με χρήση mail-group
 • Η αποστολή emails χωρίς σαφή στοιχεία αποστολέα
 • Η αποστολή emails χωρίς τη δυνατότητα για τον παραλήπτη να διαγραφεί με ένα click από την βάση αποστολής.
 • Οι παραλήπτες των emails να έχουν πιστοποιηθεί ως προς την πρόθεσή τους για παραλαβή ενημερωτικού υλικού στο email που μας έχουν παραδώσει, είτε ψηφιακά μέσα από την ιστοσελίδα μας είτε μέσα από άλλες ενημερωτικές καταστάσεις.
 • Τα email που θα στέλνουμε θα πρέπει να στέλνονται από εξειδικευμένο mail server που έχει πιστοποιηθεί για μαζική αποστολή emails από το δικό μας domain
 • Θα πρέπει να υπάρχει πολύ σαφής τίτλος και ενημερωτικό περιεχόμενο με ξεκάθαρη δομή.
 • Οι εικόνες θα πρέπει να προέρχονται από το δικό μας domain και να μην συμπεριλαμβάνονται στο σώμα.
 • Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία του αποστολέα, και υπάρχει η δυνατότητα για άμεση διαγραφή του παραλήπτη από την βάση αποστολής.
 • Τα emails θα πρέπει να ακολουθούν τiς οδηγίες 2002/31/CE, 2002/58/EC, 2006/24/EC, 2009/136/ECν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επιπλέον πληροφορίες για την μαζική αποστολή emails:

Επιλέξτε τη καλύτερη μέθοδο για αποστολή emails

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουμε τον server μας να στείλει πολλά emails. Επιλέγουμε τη καλύτερη μέθοδο ανάλογα με της ανάγκες τις ιστοσελίδας μας.

Οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι είναι οι εξής:

  • Μέσα από την ιστοσελίδα μας με χρήση προσθέτων(plugins). Ειδικότερα για το WordPress υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, μερικές από τις οποίες είναι αρκετά αξιόπιστες σαν το mailpoet. Αυτή η επιλογή είναι αρκετά καλή για μικρότερες ιστοσελίδες με μικρές λίστες συνδρομητών, ενώ η διεπαφή τους είναι αρκετά απλή και κατανοητή για τον μέσο χρήστη.
  • Με μεγάλες εξειδικευμένες, αυτόνομες εφαρμογές. Τέτοια προγράμματα αποστολής εγκαθίστανται στον server ξεχωριστά από την ιστοσελίδα σας και παρέχουν πολλές περισσότερες επιλογές επεξεργασίας, ενώ θυσιάζουν την ευκολία της διεπαφής χρήστη. Στα χέρια κάποιου έμπειρου τεχνικού, μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα, αφού είναι πιο γρήγορες και δεν χρησιμοποιούν πόρους τις σελίδας σας. Είναι κατάλληλες για ιστοσελίδες μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών που είναι σε θέση να έχουν άμεση υποστήριξη

Η αποστολή email από την Google