Κατασκευή ιστοσελίδων είναι η διαδικασία ανάπτυξης διαδικτυακού τόπου με σκοπό την προβολή ή την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα από το internet.

Η διαδικασία κατασκευής και ανάπτυξης των ιστοσελίδων και των e-shop αναλύεται στα παρακάτω στάδια για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά. 

κατασκευή ιστοσελίδων

Domain name ιστοσελίδας

Το domain name της ιστοσελίδας (στα Ελληνικά: όνομα χώρου ή τομέα ή περιοχής) είναι το μοναδικό όνομα στο internet που χαρακτηρίζει την διεύθυνση της ιστοσελίδας. Το domain name της ιστοσελίδας έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην παρουσία της στο internet…

Φιλοξενία ιστοσελίδας

Φιλοξενία ιστοσελίδας είναι η παροχή χώρου και σύνδεσης στα αρχεία της ιστοσελίδας σε εξειδικευμένο web server. Η φιλοξενία της ιστοσελίδας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παρουσία της στο internet γιατί επηρεάζει την ταχύτητα απόκρισης της, τη διαθεσιμότητα της αλλά και την ασφάλεια της…

κατασκευή ιστοσελίδων
κατασκευή ιστοσελίδων

Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Ανάπτυξη ιστοσελίδας είναι η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού παρουσίασης περιεχομένου σε συγκεκριμένο domain. Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας περιλαμβάνει την ανάπτυξη των λειτουργιών παρουσίασης, των λογικών δομών καθώς και των γραφικών και των κειμένων που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα…

 

Δομή ιστοσελίδας

Δομή ιστοσελίδας θεωρείτε η ιεράρχηση των σελίδων (pages) και του δυναμικά αναπτυσσόμενου υλικού (posts, products, categories), καθώς και οι ενεργές συνδέσεις μεταξύ αυτών…

κατασκευή ιστοσελίδων
κατασκευή ιστοσελίδων

Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Περιεχόμενο ιστοσελίδων είναι το ψηφιακό υλικό παρουσίασης που περιέχει η ιστοσελίδα. Ως περιεχόμενο ορίζονται τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα έγγραφα, τα video καθώς και κάθε ψηφιακό αρχείο που ανεβαίνει στην ιστοσελίδα…