Το κόστος ιστοσελίδων είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του κατασκευαστή της ιστοσελίδας.

Στο κατασκευή ιστοσελίδων σας παρουσιάσουμε τους βασικούς παράγοντες κόστος που θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν  πριν προχωρήσουμε στην επιλογή κατασκευαστή. Σας παρουσιάζουμε ακόμη ανάλυση κόστος για την ιστοσελίδα σας ή το e-shop σας από την Madlink.

Ανάλυση κόστους ιστοσελίδων

Ο παράγοντας κόστος ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μειωμένος στο λόγο απόδοση / κόστος, έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση στο ελάχιστο κόστος. Θα πρέπει ακόμη όμως να δοθεί προσοχή σε κατασκευαστές που μέσα από ένα πολύ μειωμένο κόστος παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες….