Η συντήρηση ιστοσελίδων είναι εξίσου σημαντική με την κατασκευή ιστοσελίδων και την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων γιατί στην σύγχρονη εποχή αλλά και στο μελλοντικό internet, ενεργές και αποδοτικές ιστοσελίδες θεωρούνται μόνο οι συνεχώς ανανεωμένες δυναμικές ιστοσελίδες και e-shop.

Η Συντήρηση ιστοσελίδων αλλά και e-shop αναλύεται στα παρακάτω στάδια για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά.

Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω ενότητες κατηγοριών βελτιστοποίησης ιστοσελίδων 

Συντήρηση ιστοσελίδων

Στατιστικά ιστοσελίδας

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της ιστοσελίδας μπορούμε να παρακολουθούμε τα στατιστικά στοιχεία που παράγονται από την επισκεψιμότητα της. Η παραγωγή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ιστοσελίδας πρέπει να είναι τακτική και θα πρέπει τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τα δεδομένα της να μας βοηθούν στις αποφάσεις που λαμβάνουμε για την κατεύθυνσή της….

Ενημέρωση ιστοσελίδας

Ενημέρωση ιστοσελίδας είναι η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου της . Η ανανέωση αφορά νέο υλικό αλλά και επικαιροποίηση του υπάρχοντος. Ανάλογα με την κατηγορία της ιστοσελίδας διαφοροποιείται η περιοδικότητα της ενημέρωσης, έτσι ένα blog site έχει ανάγκη από καθημερινή ενημέρωση ενώ ένα site παρουσίας – προβολής έχει ανάγκη από λιγότερο συχνή ενημέρωση…

Συντήρηση ιστοσελίδων
Συντήρηση ιστοσελίδων

Εποπτεία ιστοσελίδας

Μετά την κατασκευή της και όσο είναι λειτουργική θα πρέπει να υπάρχει συνεχής και επισταμένη εποπτεία για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας.Η εποπτεία της ιστοσελίδας δεν πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και του eshop, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος των αναβαθμίσεων του cms αλλά και των plugins. Θα πρέπει ακόμη ο διαχειριστής να είναι συνεχώς ενήμερος για θέματα ασφαλείας που αφορούν την ιστοσελίδα ή το eshop που εποπτεύει…