Στατιστικά ιστοσελίδας

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της ιστοσελίδας μπορούμε να παρακολουθούμε τα στατιστικά στοιχεία που παράγονται από την επισκεψιμότητα της.

Η παραγωγή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ιστοσελίδας πρέπει να είναι τακτική και θα πρέπει τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τα δεδομένα της να μας βοηθούν στις αποφάσεις που λαμβάνουμε για την κατεύθυνσή της. Τα στατιστικά δεδομένα θα πρέπει να είναι σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανάλυση.

Η ανάλυση των στατιστικών της ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνεται σε βάθος και δεν θα πρέπει να μας απασχολεί μόνο η επισκεψιμότητα αλλά και η ανάλυση αυτής. Ιδανικά θα πρέπει να υπάρχει συνεχής αύξηση των θετικών ποσοστών και αντίστοιχα μείωση των αρνητικών. Η αύξηση θα πρέπει να γίνεται ισορροπημένα  ως προς τους παράγοντες που την προκαλούν.  Έτσι για παράδειγμα δεν θα πρέπει να μας απασχολεί μόνο η αύξηση της επισκεψιμότητας αλλά και η αύξηση  του χρόνου παραμονής στην ιστοσελίδα μας. Ένας ακόμη παράγοντας που θα πρέπει να να μας απασχολεί είναι η όσο το δυνατό διεύρυνση των πηγών της επισκεψιμότητας.

Κατά την διάρκεια προωθητικών ενεργειών της ιστοσελίδας μας, η ολοκλήρωση των στόχων που έχουμε θέσει είναι βασικός παράγοντας παρακολούθησης με σκοπό την λήψη διορθωτικών μέτρων στην καμπάνια μας για την μέγιστη απόδοσή της.


Βασικά στατιστικά στοιχεία

 • Περίοδοι σύνδεσης
 • Χρήστες
 • Κανάλια απόκτησης
 • Λέξεις-κλειδιά
 • Καμπάνιες
 • Προβολές σελίδας
 • Σελίδες / περίοδο σύνδεσης
 • Μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης
 • Ποσοστό εγκατάλειψης
 • % Νέες περίοδοι σύνδεσης
 • Σελίδες προορισμού
 • Σελίδες εξόδου
 • Ταχύτητα ιστοστόπου
 • Τεχνολογία επισκεπτών
 • Επισκέπτες
 • Εγγραφές στο Eshop
 • Τοποθετήσεις παραγγελιών (γέμισμα καλάθι)
 • Επιτυχημένες αγορές
 • Τα κορυφαία σε πωλήσεις προϊόντα, πελάτες, κατηγορίες κ.α.
 • Συγκριτικά ποσοστά των παραπάνω παραγόντων

Επιπλέον πληροφορίες για τα στατιστικά των ιστοσελίδων:

Τα στατιστικά στοιχεία των ιστοσελίδων μας, πλέον, είναι κάτι αναγκαίο για την σωστή μας εκπροσώπηση στο ίντερνετ. Μας βοηθούν να θέτουμε και να ελέγχουμε τους στόχους μας στην καινούρια, μεγάλη αγορά του διαδικτύου. Τα εργαλεία για στατιστικά ιστοσελίδας και e-shop που μας παρέχονται φθηνά, ή και δωρεάν από διάφορες πηγές στο ίντερνετ είναι πολλά και ευμετάβλητα για κάθε ανάγκη μας για παρακολούθηση των διαδικτυακών κινήσεων μας. Προτείνεται λοιπόν σε όλους μας που θέλουμε να κερδίσουμε κάτι από τις ιστοσελίδες μας να κάνουμε χρήση των εργαλειοθηκών στατιστικών που μας παρέχονται:

Self-hosted

Software as a Service

Google Analytics: The What, The Why, The How

Open web analytics

Open Web Analytics (OWA) is open source web analytics software that you can use to track and analyze how people use your websites and applications.

Open Web Analytics (OWA) is open source web analytics software that you can use to track and analyze how people use your websites and applications.

The Webalizer

The Webalizer is a fast, free web server log file analysis program. It produces highly detailed, easily configurable usage reports in HTML format, for viewing with a standard web browser.

AWStats

AWStats is a free powerful and featureful tool that generates advanced web, streaming, ftp or mail server statistics, graphically.

Δείτε την πρόταση μας για τα στατιστικά της ιστοσελίδας σας

BIG-LOGO στατιστικά ιστοσελίδας