Φιλοξενία ιστοσελίδας είναι η παροχή χώρου και σύνδεσης στα αρχεία της ιστοσελίδας σε εξειδικευμένο web server.

Η φιλοξενία της ιστοσελίδας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παρουσία της στο internet γιατί επηρεάζει την ταχύτητα απόκρισης της, τη διαθεσιμότητα της αλλά και την ασφάλεια της. Τον server όπου θα γίνει η φιλοξενία της ιστοσελίδας μας, τον παρέχει ή ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας ή ο πάροχος του domain name ή κάποιος άλλος πάροχος.

Είναι πολύ σημαντικό ο server που φιλοξενούμε την ιστοσελίδα μας να είναι ταχύτατος, πράγμα που επηρεάζει την απόδοση της ιστοσελίδας μας  στο internet αλλά και βοηθά στην κατάταξή της στις μηχανές αναζήτησης. Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο internet 365 μέρες το χρόνο, και ο server δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από αλλαγές στο περιβάλλον, όπως π.χ. διακοπές ρεύματος ή βλάβες υλικού. Το λειτουργικό λογισμικό του server πρέπει να παρέχει την μέγιστη δυνατή διασφάλιση των αρχείων και των λογαριασμών που διατηρεί και να είναι συνεχώς ενήμερο σε θέματα ασφαλείας. Η επίλυση θεμάτων για την φιλοξενια ιστοσελιδων είναι η πρώτη και μια από τις σημαντικότερες εργασίες για την κατασκευη τους

Τι πρέπει να προσέχουμε στη φιλοξενία μας

Μικρή – μεσαία ιστοσελίδα

  • Ο server που μας φιλοξενεί να είναι ταχύτατος και να μας παρέχει εγγύηση διαθεσιμότητας για 99,999%.
  • Να φιλοξενείτε σε datacenter που να παρέχει την σωστή  IP για εθνική αναζήτηση.
  • Να έχει γίνει σωστός σχεδιασμός για το απαραίτητο Storage ή σε Traffic.

E-shop, E-commerce, Ιστοσελίδα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος

  • Ο server που μας φιλοξενεί να είναι ταχύτατος και να μας παρέχει εγγύηση διαθεσιμότητας για 100%.
  • Να φιλοξενείτε σε datacenter που να παρέχει την σωστή  IP για παγκόσμια αναζήτηση.
  • Να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στις λειτουργίες του server.
  • Να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια, και να είναι πάντα ενήμερος σε θέματα ασφαλείας.
  • Να έχει γίνει σωστός σχεδιασμός για το απαραίτητο Storage ή σε Traffic.

Επιπλέον πληροφορίες για τη φιλοξενία ιστοσελίδων

Ανάλογα με τις ανάγκες μας μπορούμε να επιλέξουμε τις πιο κάτω περιπτώσεις:

  • Dedicated Server (Αποκλειστικός Διακομιστής): H ιστοσελίδα μας θα φιλοξενηθεί σε έναν server  όπου έχουμε τον πλήρη έλεγχο των πόρων του και της λειτουργίας του. Είναι η ιδανική λύση για όσους επιθυμούν να έχουν τις μέγιστες δυνατότητες και την υψηλότερη απόδοση από ένα server.
  • Virtual Private Server ή VPS (Εικονικός Προσωπικός Διακομιστής): Είναι μια πολύ έξυπνη και πρακτική λύση server με εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες και επιδόσεις. Ουσιαστικά, πρόκειται για το διαχωρισμό ενός πραγματικού server σε μικρότερα πλήρως απομονωμένα τμήματα.

Web servers σε rack.

Paris servers DSC00190.jpg φιλοξενία ιστοσελίδαςParis servers DSC00190” by David Monniaux. Photo taken by myself with a cellular phone. Copyright © 2005 – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Google container data center tour.